پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
توانمند سازي تعاونيهاي زنان روستايي كانون ظرفيت هاي نوين توسعه رو ستايي
توانمند سازي تعاونيهاي زنان روستايي كانون ظرفيت هاي نوين توسعه رو ستايي
1397/07/18
حسين شيرزاد معاون وزير جهاد كشاورزي و مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،طي مصاحبه با اصحاب رسانه ، به موضوع فعاليت شركتهاي تعاوني روستايي زنان به مثابه كانون متمركز توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: 
درحال حاضر تعداد 330شركت تعاوني روستايي زنان با 61325 نفر عضو وسرمايه اي به ميزان 26414 ميليون ريال در سطح 2238 روستا مشغول فعاليت مي باشند.اين تعاونيها بعنوان يكي از ساختارهاي مطلوب براي جلب مشاركت زنان روستايي و در راستاي سياستگذاري ، ايجادهماهنگي وجهت دهي به فعاليت آنان ايجاد شدند و برهمين اساس سازمان تعاون روستايي ايران با هدف توسعه و بسط نهضت تعاون از طريق آگاه سازي زنان روستايي، به انجام وظايف قانوني خود حول سه محور نظارت، حمايت و هدايت تعاوني هاي زنان، توسعه كمي و كيفي آنها را در دستوركار خود قرار داده است.
شيرزاد در تشريح فعاليت هاي حاكميتي سازمان تعاون روستايي در خصوص تعاونيهاي روستايي زنان نيز به اين نكته اشاره كرد كه تعاوني هاي روستايي زنان در قالب 3 برنامه عملياتي؛ نخست،آموزش اركان، كاركنان واعضاء تعاوني ها - پروژه هاي اشتغال زا در تعاوني ها - حضور تعاوني ها در نمايشگاه ها فعاليت مي كنند چرا كه در حوزه آموزش، به استناد بندهاي 1 و6 و7 ماده 3 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، تعليم و تربيت كارمند و مدير براي شركتها و اتحاديه ها بر عهده اين سازمان مي باشد كه از اين طريق، بهره وري نيروي انساني را بالا برده، به اداره شركتهاي زير مجموعه كمك شاياني مي كند. آموزش تعاوني هاي روستايي زنان نيز بر همين اساس برنامه هاي مدون خود را هرساله در قالب تقويم آموزشي به استانها ابلاغ مي كند. 
مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي در مورد راهكارهاي جايگزين اين سازمان براي فعال شدن رديف اعتباري مستقل تعاوني هاي زنان نيز خاطر نشان كرد: 
اين سازمان به منظور توسعه فعاليت هاي زنان روستايي راهكارهايي از جمله ؛پايين آوردن ميزان تعهد استانها،تاكيد به استان در خصوص حضور تعاونيهاي زنان در آموزشهاي شبكه، برقراري تعامل با ساير نهادهاي دولتي از قبيل فني و حرفه اي ، شبكه بهداشت و ... جهت استفاده از آموزشها اتخاذ كرده است كه راهكارهاي مذكور موجب افزايش ميزان عملكرد آموزشي از نظر كمي شده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد پروژه هاي اشتغالزاي تعاونيهاي زنان اظهار داشت: 
تقويت وتوسعه مشاغل خانگي وتنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي در تعاوني هاي روستايي زنان ، از يك سو باعث توسعه فرصت هاي شغلي وارتقاء ظرفيت اين بخش در توليد شده واز سوي ديگر توانمندسازي وكارآمدسازي اين تعاوني ها بعنوان بخش مؤثر در اقتصاد مقاومتي ، علاوه بر برنامه پذير نمودن تعاوني ها در حوزه فعاليتهاي اقتصادي ودرآمدزا ، منجر به رونق كسب وكار وافزايش درآمد براي اعضاء تعاوني ونهايتا ارتقاء معيشت خانوار روستايي وكشاورزان شده است. درواقع ايجاد اشتغال مولد، كاهش نرخ بيكاري در جامعه روستايي ، ارتقاء توليد ملي و بهره وري منابع در بخش كشاورزي را درپي داشته است كه در نهايت افزايش درآمدملي ورونق اقتصادي كشور را شاهد خواهيم بود. وي عملياتي شدن پروژه هاي اشتغال زا در تعاوني هاي روستايي زنان را به عنوان يكي از برنامه هاي مؤثر در تقويت وتوسعه فعاليتهاي اقتصادي برشمرد وگفت: در اين خصوص عوامل ديگري نيز از جمله امكان سنجي وزمينه سازي در حوزه سرمايه گذاري وميزان مشاركت اعضاء ودسترسي به منابع ، مواد اوليه ودر نهايت چگونگي شرايط بازاريابي جهت عرضه توليدات مدنظر مي باشد كه همه اين موارد در راه اندازي اينگونه فعاليتها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي سياست سازمان را بر تقويت وتوسعه زيرساختهاي مناسب وتسهيل شرايط جذب اعتبارات مرتبط در حوزه فعاليت زنان روستايي از دستگاهها وسازمانهاي متولي دانست وافزود ؛ در حال حاضر به لحاظ حقوقي ويا مسائل تضميني با وضعيت موجود تعاوني هاي روستايي زنان تناسب چنداني ندارد و بايد در اين خصوص همكاري وتعامل بيشتري صورت گيرد. 
دكتر شيرزاد در مورد فعاليت نمايشگاهي تعاونيهاي زنان به عنوان آموزشهاي ميداني بازاريابي اظهار داشت: 
يكي ديگر از برنامه هاي عملياتي كه در حوزه بازرگاني وبازاريابي در تعاوني هاي روستايي زنان حائز اهميت است، نحوه بازاريابي وبازار رساني توليدات اين تعاوني هاست. در واقع حضور تعاوني ها در عرصه نمايشگاهي با هدف ارتقاء عملكرد شبكه اي ومعرفي وعرضه توانمندي هاي تعاوني ها در عرصه رقابت بازار در دستور كار سازمان قرار گرفته است كه تا حدود زيادي توانسته است در كنار اشتغال پايدار، با تسهيل فرآيند بازار يابي وآشنايي تعاوني ها با فضاي كسب وكار گام مثبتي را در اين زمينه بردارد. به عبارتي عرصه نمايشگاهها به عنوان يك كارگاه آموزشي به لحاظ تجربه در مباحث مشتري مداري، ارزيابي تقاضاي بازار وارتقاء كيفي توليدات وبسته بندي مناسب نقش بسزايي داشته است.
رئيس هيات مديره سازمان مر كزي تعاون روستايي كشور در مورد برنامه هاي پيش روي تعاونيهاي روستايي زنان افزود كه مراحل زير در دستور كار آتي برنامه هاي آتي توانمندسازي زنان روستايي قرار دارد: 
1- فعال سازي اعضاي تعاونيهاي روستايي زنان،با هدف ايجاد توانمندي پايدار در سيستم تعاوني،و ايجاد انگيزه از طريق راه اندازي گروه هاي كوچك خوديار و حمايت از پروژه هاي چند منظوره، كوچك مقياس،كم سرمايه و زود بازده در گروههاي خود يار موثر خواهد بود.
2- بازاريابي وراه اندازي نمايشگاههاي دائمي،فصلي، ادواري ، بين استاني و...نيز طرح جشنواره سالانه تعاونيهاي روستايي زنان (سرزمين شكوفان)با هدف توانمند سازي تعاونيهاي زنان در عرصه بازارهاي وسيعتر و رقابت اقتصادي، از ديگر طرحهاي حمايتي مهم است.
3- همكاري با دفاتر و معاونت هاي درون و برون سازماني، اعم از معاونتهاي وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادهاي ملي و فراملي نيازمند نگرش حمايتي مديريت سطوح مختلف سازمان مي باشد. انعقاد تفاهم نامه با دستگاهها ،در پيشبرد فعاليتهاي توسعه اي تعاونيهاي روستايي زنان ميتواند بسيار اثر بخش باشد مشروط بر اينكه تفاهم نامه ها ي مورد انعقاد توسط مقامات ارشد دستگاههاي مربوطه تاييد گردد. 
4- راه اندازي اتحاديه سراسري تعاوني هاي روستايي زنان يك برنامه مهم در تقويت شبكه تعاوني هاي زنان است كه در حال پيگيري بوده و مي تواند در تعامل با سازمانهاي تصميم گيرنده وسياستگذار جايگاه حقوقي مطلوبي را براي اين تعاوني ها بوجود آورد و بويژه در حوزه بازرگاني وبازاريابي نقش قابل توجهي را در تسهيل روند اجرايي كار داشته باشد.
5-در عرصه توسعه پروژه هاي اشتغال زا در تعاونيها، بايد تعامل وهمكاري بيشتري با سازمان ها ونهادهاي مرتبط در اين حوزه صورت گيرد چه به لحاظ مسائل اعتباري وچه به لحاظ زيرساختهاي لازم ازجمله سازمانهاي بين المللي وآژانس هاي زيرمجموعه سازمان ملل كه تا كنون نيز حمايت هايي توسط سفارت ژاپن GGP و SGP ( برنامه كمكهاي كوچك زيست محيطي) از پروژه هاي تعاونيهاي زنان صورت گرفته است و مي تواند با برنامه ريزي مناسب اين همكاري توسعه يابد. 
6- اجراي طرح توسـعه درون زاي تعاونيهـاي زنـان از طريق" الزام برنـد سازي در محصولات هر منطقه " و اقـدام به توليد فرايندي آن در پايدار سازي تعاونيهاي مذكور كه بسـيار موثربوده و در توسـعه كمي و كيفي اشـتغال در منطقه رشد قابل ملاحظه اي ايجاد مي كند.
7- گردشـگري و بوم گردي روستايي :تعاونيهاي روسـتايي زنان به مثابه كانون متمركز توسعه، در مديريت بوم گردي روستايي نقش بسيار موثري داشته و آموزش اجراي طرح مذكور درتعاونيهـاي زنـان از طريق تعامـل بـا يونسـكو و انعقاد تفاهم نامه با سازمان ميراث فرهنگي وگردشـگري، مي تواند اثر بخش باشد. 
8- تغيير اقليم روستا در عرصه جهاني به عنوان يك معضل، طرح و در معرض ارزيابي قرار گرفته است؛. بر اين اساس انعقاد تفاهم نامه با سازمـان محيـط زيست و همچنين ايجاد ارتباط با برنامه كمكهاي كوچك زيست محيطي سازمان ملل، مي تواند زمينه ساز اشـتغالزايي زنان عضو تعاونيهاي روستايي زنان (از طريق مديريت حفظ و توسعه گونه هاي گياهي و جانوري و همچنين حفظ منابع آبي و خاكي) گردد.
9- بهسازي مديريت كشاورزي خانوادگي رايج در سيستم خرده دهقاني و حاكم بر كشاورزي ايران توسط تعاونيهاي روستايي زنان مي تواند به عنوان مكانيزم مهاجرت معكوس،اثربخشي بسـزايي داشـته باشد. 
10- مسـتند سازي دانش بومي و همچنين احياء صـنايع منسوخ روستايي توسط تعاونيهاي زنان، به عنوان يكي از وظايف اصـلي اين تعاونيها بايد در اساسنامه آنان وارد شود. زنان روستا ميراث دار اين صـنايع بوده و در احيـاء آن نقش حياتي دارنـد. اين امر از طريق انعقاد تفاهم نامه با سازمانهايي از قبيل: ميراث فرهنگي ، اوقاف، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم، بانك توسعه و تعاون و.... بخوبي امكانپذير است.
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
سامانه باغداران
Powered by DorsaPortal